Grand Hôtel i Mölle tillämpar Visitas bokningsregler. För mer information se här.
Boka på Telefon

Visst är det praktiskt med internet ibland, men det kan ju vara trevligare på telefon. Ring oss gärna på 042-36 22 30!

 

Boka via mail

Eller skicka ett mail, gärna med dina kontaktuppgifter till:
info@grand-molle.se